Hà Nội: 90% người dân nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung

  11/01/2024

Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ, UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo xã hội hoá cấp nước sạch để phục vụ nhu cầu của người dân các địa phương.

Theo thống kê của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, tính đến hết năm 2023, tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung đạt khoảng 90%.

Tổng số xã được đầu tư hệ thống cấp nước tập trung trong năm 2023 đã tăng 15 xã so với năm 2022. Cụ thể tại các huyện: Sóc Sơn: 6 xã, Ứng Hòa: 5 xã, Mỹ Đức: 4 xã.

Xây dựng đường ống cung cấp nước sạch tại huyện Ba Vì.

Hiện, các dự án phát triển mạng cấp nước cho khu vực nông thôn đang tiếp tục được triển khai thực hiện. Đến nay, 100% số xã thuộc các huyện: Gia Lâm, Phú Xuyên, Mê Linh, Hoài Đức, Thanh Trì và thị xã Sơn Tây đã được cấp nước sạch.

Để đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch cho người dân nông thôn, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 311/KH-UBND; trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các huyện có xã chưa được cấp nước sạch và các nhà đầu tư.

Các sở ngành, doanh nghiệp đã thảo luận, lên phương án xây dựng mạng lưới phân vùng cấp nước, đề xuất giải pháp đẩy nhanh đầu tư phát triển hệ thống mạng cấp nước khu vực nông thôn.

Theo đó, Sở Xây dựng đã tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND TP Hà Nội giao 10 đơn vị triển khai cấp nước cho các xã còn lại chưa có nước sạch tập trung theo hình thức xã hội hóa. Thời gian thực hiện hoàn thành năm 2025 nhằm đáp ứng nhu cầu nước sạch cho 100% người dân nông thôn.

Nguồn: kinhtedothi.vn

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum