Tin sự kiện

Gần 450 doanh nghiệp từ 25+ quốc gia quy tụ tại triển lãm quốc tế ngành nước Vietwater 2024

Triển lãm Quốc tế lần thứ 15 về Ngành Cấp thoát nước, Công nghệ lọc nước và Xử lý nước...

[Vietwater 2024] Tài liệu Đặt gian hàng

Xem thêm 

VIETNAM AQUAVENTURE 2023: THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI NGÀNH NƯỚC

Xem thêm 

HỘI THẢO: “CÔNG NGHỆ MỚI TRONG PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ NƯỚC”

  13.10.2023
Xem thêm 

Chương trình tham quan nhà máy nước Đồng Tâm, tỉnh Tiền Giang

Xem thêm 

HỘI THẢO KỸ THUẬT CHUYÊN ĐỀ VIETWATER 2023

Xem thêm 

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

Xem thêm 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum