Tin sự kiện

VIETNAM AQUAVENTURE 2023: THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI NGÀNH NƯỚC

Thời gian: 8:00 – 16:30,ngày 11 và 12/10/ 2023 Địa điểm: Sảnh B,...

HỘI THẢO: “CÔNG NGHỆ MỚI TRONG PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ NƯỚC”

Xem thêm 

Chương trình tham quan nhà máy nước Đồng Tâm, tỉnh Tiền Giang

Xem thêm 

HỘI THẢO KỸ THUẬT CHUYÊN ĐỀ VIETWATER 2023

Xem thêm 

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

Xem thêm 

BÁO CÁO TRIỂN LÃM VIETWATER 2022

Xem thêm 

CAM KẾT NÂNG CAO GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIETWATER 2023

Xem thêm 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum