LÝ DO
TRƯNG BÀY?

Tham gia trưng bày tại VIETWATER 2024 để được:

  • Xuất hiện tại sự kiện ngành nước uy tín nhất Việt Nam
  • Kết nối với 14,000+ khách tham quan
  • Nhận được những lợi ích đặc biệt trong kết nối doanh nghiệp
LÝ DO
THAM QUAN?

Sự kiện đầu ngành công nghệ nước & xử lý nước thải tại Việt Nam:

  • Kết nối với 500+ đơn vị trưng bày trong nước và quốc tế
  • Trải nghiệm hàng ngàn thiết bị & công nghệ
  • Học hỏi & trao đổi kiến thức tại những hội thảo quốc tế

TIN TỨC CẬP NHẬT

Tin ngành

TP.Hồ Chí Minh: Đầu tư mới 7 nhà máy xử lý nước thải đô thị

Xem thêm 

Xúc tác nano vàng: Giải pháp hiệu quả xử lý chất độc trong nước thải

Xem thêm 

Xử lý nước thải tại Việt Nam: Cần ưu tiên giải pháp cải tiến công nghệ

Xem thêm 

Tin sự kiện

[Vietwater 2024] Tài liệu Đặt gian hàng

Xem thêm 

VIETNAM AQUAVENTURE 2023: THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI NGÀNH NƯỚC

Xem thêm 

HỘI THẢO: “CÔNG NGHỆ MỚI TRONG PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ NƯỚC”

  13.10.2023
Xem thêm 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum