Tiêu điểm sự kiện

CÙNG NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH VIETWATER 2023 VÀ ĐÓN CHỜ SỰ KIỆN SẼ DIỄN RA VÀO THÁNG 11/2024

Vietwater 2023, đồng tổ chức cùng WETV đã khép lại cùng những thành công trong nổi bật với sự tham...

[Vietwater 2024] Tài liệu Đặt gian hàng

Xem thêm 

HỘI THẢO QUỐC TẾ NGÀNH NƯỚC: “THÚC ĐẨY GẮN KẾT NHU CẦU THỰC TIỄN TRONG QUẢN TRỊ NƯỚC THÔNG MINH”

  12.10.2023
Xem thêm 

VIETNAM AQUAVENTURE 2023: THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI NGÀNH NƯỚC

Xem thêm 

HỘI THẢO: “CÔNG NGHỆ MỚI TRONG PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ NƯỚC”

  13.10.2023
Xem thêm 

Chương trình tham quan nhà máy nước Đồng Tâm, tỉnh Tiền Giang

Xem thêm 

HỘI THẢO KỸ THUẬT CHUYÊN ĐỀ VIETWATER 2023

Xem thêm 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum