Tiêu điểm sự kiện

HỘI THẢO QUỐC TẾ NGÀNH NƯỚC: “THÚC ĐẨY GẮN KẾT NHU CẦU THỰC TIỄN TRONG QUẢN TRỊ NƯỚC THÔNG MINH”

Ngày: 8:00 - 16:30, Ngày 2 - 12.10.2023 Địa điểm: Phòng Hội thảo, Tầng trệt, Hall B1, Trung...

VIETNAM AQUAVENTURE 2023: THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI NGÀNH NƯỚC

Xem thêm 

HỘI THẢO: “CÔNG NGHỆ MỚI TRONG PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ NƯỚC”

Xem thêm 

Chương trình tham quan nhà máy nước Đồng Tâm, tỉnh Tiền Giang

Xem thêm 

HỘI THẢO KỸ THUẬT CHUYÊN ĐỀ VIETWATER 2023

Xem thêm 

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

Xem thêm 

BÁO CÁO TRIỂN LÃM VIETWATER 2022

Xem thêm 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum