Tiêu điểm sự kiện

Chương trình kết nối doanh nghiệp @VIETWATER 2021

Trở lại từ ngày 10 – 12.11.2021 , Vietwater 2021 sẽ mang đến Chương trình kết nối...

Tổng quan chương trình hội thảo

  10.11.2021
Xem thêm 

TAIWAN EXCELLENCE VÀ VẤN ĐỀ XỬ LÝ NƯỚC – HƯỚNG TỚI CÔNG NGHỆ 4.0

  10.11.2021
Xem thêm 

CÔNG NGHỆ CDI, GIẢI PHÁP NƯỚC SẠCH BỀN VỮNG

  28.10.2021
Xem thêm 

Chương trình hội thảo VWSA

Xem thêm 

Ngành nước sẵn sàng trong thời kỳ khôi phục kinh tế

  03.08.2021
Xem thêm 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ RÁC THẢI NHỰA TẠI VIỆT NAM

  09.06.2021
Xem thêm 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum