Tiêu điểm sự kiện

TAIWAN EXCELLENCE VÀ VẤN ĐỀ XỬ LÝ NƯỚC – HƯỚNG TỚI CÔNG NGHỆ 4.0

Ngày: 10 tháng 11, 2021 Thời gian: 14:00 - 15:00 Ngôn ngữ: Tiếng Anh & Việt Đơn...

CÔNG NGHỆ CDI, GIẢI PHÁP NƯỚC SẠCH BỀN VỮNG

  28.10.2021
Xem thêm 

Chương trình hội thảo VWSA

Xem thêm 

Ngành nước sẵn sàng trong thời kỳ khôi phục kinh tế

  03.08.2021
Xem thêm 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ RÁC THẢI NHỰA TẠI VIỆT NAM

  09.06.2021
Xem thêm 

PHÁT TRIỂN NGÀNH NƯỚC VÀ VỆ SINH TẠI VIỆT NAM THÔNG QUA CÁC QUAN HỆ HỢP TÁC MỚI

  17.12.2020
Xem thêm 

CƠ HỘI ĐẦU TƯ NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ TOÀN CẦU

  28.10.2020
Xem thêm 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum