Hội thảo “Phân loại rác tại nguồn và công nghệ tái chế rác thải đô thị – Cơ hội và thách thức”

  06/10/2022

Thời gian: 13:00 – 17:00
Ngày: 09 tháng 11 năm 2022
Địa điểm: Phòng Sunflower, Tầng 3, Sảnh A, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị Chủ trì: Viện Môi trường đô thị & công nghiệp Việt Nam – Hiệp hội Môi trường Đô thị & Khu công nghiệp Việt Nam
Đơn vị tổ chức: Informa Markets

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Thời gian Nội dung Diễn giả/Điều phối
13:00 – 13:30 Đăng ký đại biểu Ban Tổ chức
13:30 – 13:45 Phát biểu chào mừng Ông Nguyễn Hữu Tiến
Phó Chủ Tịch Thường Trực, Lãnh đạo Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam

Ông BT Tee
Tổng Giám Đốc, Công ty Informa Markets Việt Nam

13:45 – 14:00 Đánh giá thực trạng công tác phân loại rác tại nguồn và công nghệ tái chế rác thải tại Việt Nam GS. TS. Nguyễn Hữu Dũng

Viện trưởng, Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam

14:00 – 14:20 Cơ chế, chính sách trong phân loại rác tại nguồn, Khung hướng dẫn phân loại CTR tại nguồn TS. Nguyễn Trung Thắng

Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược, chính sách Tài nguyên và Môi trường – Bộ TNMT

14:20 – 14:35 Đóng góp cộng đồng trong giảm thiểu và tái chế rác World Bank/ UNDP/ Đại sứ quán
14:35 – 14:50 Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất về tái chế Ông Nguyễn Thi

Vụ Pháp Chế, Bộ Tài Nguyên Môi Trường

14:50 – 15:05 Kinh nghiệm thực hiện chương trình Phân loại rác tại nguồn tại TP. Cần Thơ – Những bài hoc từ thực tiễn Ông Lưu Việt Chiến

Chủ tịch HĐTQ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

15:05 – 15:20 Tiệc trà & Giao Lưu
15: 20 – 15:35 Kinh nghiệm thực hiện chương trình Phân loại rác tại nguồn tại TP. Hồ Chí Minh – Những bài hoc từ thực tiễn Ông Huỳnh Minh Nhựt

Tổng Giám đốc Công ty môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh (CITENCO)

15:35 – 15:50 Tái chế rác thải nhựa – Bài toán môi trường và kinh tế tuần hoàn Ông Trần Việt Anh

Chủ tịch Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam

15:50 – 16:05 Công nghệ tái chế để sản xuất nhiên liệu có nguồn gốc từ chất thải rắn đô thị Thunyaluck Wattanachartkanun

Area Sales Manager, M&J Recycling, Đan Mạch

16:05 – 16:20 Rác làm nhiên liệu thay thế trong các ngành công nghiệp Ông Bruno Fux

Giám đốc  Ecocycle và Phát triển bền vững, INSEE Việt Nam

16:20 – 17:00 Thảo luận Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam
17:00 Tổng kết chương trình Hội thảo Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam

*Lưu ý: Ban Tổ chức có thể cập nhật và điều chỉnh Nội dung chương trình Hội thảo tùy theo tình hình thực tế.

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum