Đặt gian hàng

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Gian
Tiêu chuẩn

1 hoặc 2 mặt mở: USD 455/m2
3 hoặc 4 mặt mở: USD 468/m2

Đất trống

Đất trống

Gian
Đất trống

1 hoặc 2 mặt mở: USD 420/m2
3 hoặc 4 mặt mở: USD 432/m2

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum