Danh mục
SẢN PHẨM/
DỊCH VỤ

VIEWATER 2024 quy tụ hàng trăm doanh nghiệp là nhà sản xuất, nhà phân phối thiết bị, máy móc và công nghệ phục vụ cho ngành cấp thoát nước và xử lý nước thải.

Danh mục sản phẩm trưng bày

Sản xuất nước đóng chai

Khử muối và khử nước

Công nghệ khử trùng & ô nhiễm sinh học

Công nghệ thiết bị nổi

Công nghệ xanh và công nghệ nước bền vững

Quản lý cấp nước đô thị và công nghiệp

Xử lý và quản lý nước thải công nghiệp và đô thị

Thủy lợi

Màng / Lọc

Thoát nước đô thị

Quản lý nước đô thị

Quản lý chất thải đô thị

Hệ thống xử lý tự nhiên

Nước không doanh thu (NRW)

Loại bỏ và phục hồi chất dinh dưỡng

Công nghệ loại bỏ hạt

Ống và phụ tùng nước

Bơm và Van

Công nghệ và quản lý thu hoạch nước mưa

Hệ thống giám sát chất lượng nước thô

Hệ thống thoát nước và nước thải

Công nghệ xử lý bùn

Đồng hồ thông minh

Quản lý chất thải rắn

Nước mưa

Nước siêu tinh khiết

Công nghệ xử lý môi trường, chất thải & Vận chuyển

Xử lý và quản lý nước thải

Tưới tiêu và thoát nước

Quản lý nước & Giải pháp nước thông minh

Lọc nước

Quản lý tài nguyên nước

Tái sử dụng nước

Dịch vụ vệ sinh nước

Kiểm tra & đo lường nước

Khác

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum