nước sạch

Cà Mau: Hồ chứa nước ngọt cấp nước sạch cho hơn 11.000 hộ dân dự kiến hoàn thành tháng 4/2024

Dự án hồ chứa nước ngọt 100 ha được kỳ vọng cung cấp nước sạch cho hơn 11.000 hộ dân...

Chung tay hợp tác cải thiện môi trường

View more 

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch, xử lý thoát nước và nước thải

View more 

Cần Thơ: Mở rộng mạng đường ống cấp nước sạch ở Thường Thạnh

View more 

Nâng cao chất lượng quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Bắc Ninh

View more 

Quy hoạch tài nguyên nước: Ưu tiên bảo đảm cấp nước cho sinh hoạt

View more 

Quản lý hệ thống kênh rạch: Tổng hòa ba yếu tố tự nhiên, nhân tạo và con người

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum