nước sạch

Hà Nội: 90% người dân nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung

Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ, UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo xã hội hoá cấp...

Bảo đảm cung cấp nguồn nước sạch cho người dân huyện Thường Tín

View more 

Tăng tốc thực hiện chỉ tiêu nước sạch nông thôn

View more 

Cà Mau: Hồ chứa nước ngọt cấp nước sạch cho hơn 11.000 hộ dân dự kiến hoàn thành tháng 4/2024

View more 

Chung tay hợp tác cải thiện môi trường

View more 

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch, xử lý thoát nước và nước thải

View more 

Cần Thơ: Mở rộng mạng đường ống cấp nước sạch ở Thường Thạnh

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum