Webinar

TAIWAN EXCELLENCE VÀ VẤN ĐỀ XỬ LÝ NƯỚC – HƯỚNG TỚI CÔNG NGHỆ 4.0

Ngày: 10 tháng 11, 2021 Thời gian: 14:00 - 15:00 Ngôn ngữ: Tiếng Anh & Việt Đơn...

CÔNG NGHỆ CDI, GIẢI PHÁP NƯỚC SẠCH BỀN VỮNG

  28.10.2021
View more 

Ngành nước sẵn sàng trong thời kỳ khôi phục kinh tế

  03.08.2021
View more 

[Giải đáp thắc mắc] Webinar “Thực trạng và Giải pháp xử lý rác thải nhựa tại Việt Nam”

View more 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ RÁC THẢI NHỰA TẠI VIỆT NAM

  09.06.2021
View more 

PHÁT TRIỂN NGÀNH NƯỚC VÀ VỆ SINH TẠI VIỆT NAM THÔNG QUA CÁC QUAN HỆ HỢP TÁC MỚI

  17.12.2020
View more 

CÔNG NGHỆ NGÀNH NƯỚC TẠI VIỆT NAM – BIẾN THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI

  09.12.2020
View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum