Ngành nước sẵn sàng trong thời kỳ khôi phục kinh tế

  22/06/2021

REGIONAL WATER TALKS: THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Tìm hiểu về Chính sách và Cơ hội đầu tư ngành Nước tại Việt Nam

Ngày: 3 Tháng 8, 2021 (Ngày 1)

Thời gian: 3:00pm – 5:00pm (GMT+8)

Nền tảng: Zoom

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẠI ĐÂY

Tìm hiểu và học hỏi từ các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý ngành nước của Việt Nam thảo luận về các chính sách ngành nước cũng như các cơ hội đầu tư vào ngành nước của Việt Nam. Khám phá các chủ đề sẽ được đề cập trong Regional Water Talks tập trung vào thị trường Việt Nam với các diễn giả đầu ngành. Hãy đăng ký ngay hôm nay để cho mình một suất tham dự tại Regional Water Talks 2021!

Đơn vị tổ chức: Informa Markets

Regional Water Talks, sự kiện kết hợp giữa các sự kiện hàng đầu ngành nước do tập đoàn Informa Markets tổ chức bao gồm Asiawwater, Thai Water Expo, Vietwater, Water Philippines và Water Indonesia, là sự kiện hội thảo trực tuyến đầu tiên tập trung vào chủ đề “Ngành nước sẵn sàng trong thời kỳ khôi phục kinh tế”. Hội thảo trực tuyến này với sự tham gia của các diễn giả hàng đầu trong ngành nước cũng như các nhà lãnh đạo, chuyên gia trong khu vực và quốc tế.

Lịch hội thảo:

15:00 – 15:30: Chính sách và Cơ hội đầu tư vào lĩnh vực Cấp nước ở Việt Nam

Diễn giả:

Tiến sỹ Trần Anh Tuấn

Phó chủ tịch Hội Cấp Thoát nước Việt Nam – Trưởng Ban chính sách

Nguyên Hàm Vụ trưởng, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng

15:30 – 16:00: Chính sách đầu tư thu gom và xử lý nước thải đô thị ở Việt Nam

Diễn giả:

Giáo sư Nguyễn Việt Anh

Phó chủ tịch, kiêm Trưởng ban Khoa học và công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA)

Giáo sư ngành cấp thoát nước, Trường Đại Học Xây Dựng (HUCE)

16:00 – 16:30: Giải pháp dữ liệu và mô hình tài nguyên nước liên lưu vực cho Việt Nam và khu vực sông Mekong

Diễn giả:

TS. Bùi Du Dương

Trưởng Ban Quan trắc Tài nguyên nước,

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia (NAWAPI),

Bộ Tài Nguyên và Môi trường (MONRE)

Điều phối mạng lưới học giả US-ASEAN về Tài nguyên nước, Sinh thái và Thủy sản

16:30 – 17:00: Q & A/ Hỏi đáp

Điều phối chương trình

Giáo sư Nguyễn Việt Anh

Phó chủ tịch, kiêm Trưởng ban Khoa học và công nghệ, Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA)

Giáo sư ngành cấp thoát nước, Trường Đại Học Xây Dựng (HUCE)

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum