Công nghệ xử lý nước

Xử lý nước thải bằng công nghệ của Nhật Bản, Hàn Quốc

Công nghệ Jokaso, Nhật Bản và công nghệ GJ-R và GJ-S, Hàn Quốc được các chuyên gia đánh giá phù...

TAIWAN EXCELLENCE VÀ VẤN ĐỀ XỬ LÝ NƯỚC – HƯỚNG TỚI CÔNG NGHỆ 4.0

  10.11.2021
View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum