Yên Bái

Yên Bái: 91% người dân nông thôn đươc sử dụng nước hợp vệ sinh

Yên Bái được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu của cả nước về thực hiện tốt...

Văn Chấn – Yên Bái: Noong Mi đã có nước sạch

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum