World Bank

WB tài trợ 231 triệu USD cải thiện môi trường sống cho người dân ở Bình Dương

Có khoảng 550.000 người dân ở tỉnh Bình Dương được hưởng lợi trực tiếp từ Dự án cải thiện môi trường nước...

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum