vietwater2023

Quy hoạch tài nguyên nước: Ưu tiên bảo đảm cấp nước cho sinh hoạt

Quy hoạch đặt mục tiêu bảo vệ, kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu tối đa tình trạng gia tăng...

Quản lý hệ thống kênh rạch: Tổng hòa ba yếu tố tự nhiên, nhân tạo và con người

View more 

Tăng cường hợp tác, bảo đảm an ninh nguồn nước

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum