văn chấn

Văn Chấn – Yên Bái: Noong Mi đã có nước sạch

115 hộ dân sinh sống tại Khu TĐC Noong Mi, thôn bản Tủ và Khu TĐC Thủy điện 2 ban...

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum