Sự kiện ngành nước

Tăng cường ứng dụng viễn thám trong giám sát tài nguyên, bảo vệ môi trường

Thời gian tới, Cục Viễn thám quốc gia sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ quản lý Nhà...

Quy hoạch tài nguyên nước: Ưu tiên bảo đảm cấp nước cho sinh hoạt

View more 

Quản lý hệ thống kênh rạch: Tổng hòa ba yếu tố tự nhiên, nhân tạo và con người

View more 

Nâng cấp dịch vụ, mở rộng thị trường cấp nước sạch ở nông thôn

View more 

Địa Điểm Tổ Chức

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum