Quảng Ninh

Quảng Ninh: Đầu tư hệ thống xử lý nước thải công nghiệp theo công nghệ hiện đại

Các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh đều quan tâm dành nguồn lực thỏa đáng...

Quảng Ninh: Mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt tại Quảng Yên

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum