nước sạch

Bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước vùng núi Thanh Hóa

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa rất chú trọng đến công tác quản lý, siết chặt việc cấp Giấy phép...

Văn Chấn – Yên Bái: Noong Mi đã có nước sạch

View more 

HueWACO đảm bảo tiến độ nhà máy nước sạch hiện đại đầu tiên tại miền núi

View more 

Hậu Giang phát huy hiệu quả nguồn vốn viện trợ, mang nguồn nước sạch cho người dân

View more 

Bắc Kạn: Nỗ lực đưa nước sạch về nông thôn

View more 

Phú Xuyên đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch

View more 

Chủ động các giải pháp cấp nước sạch hè 2021

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum