nước sạch

Đảm bảo nước sạch nông thôn với sự góp sức của các HTX

Để phát huy hiệu quả của các công trình cấp nước sạch nông thôn, đồng thời, huy động nguồn lực...

Nâng cấp dịch vụ, mở rộng thị trường cấp nước sạch ở nông thôn

View more 

Bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước vùng núi Thanh Hóa

View more 

Văn Chấn – Yên Bái: Noong Mi đã có nước sạch

View more 

HueWACO đảm bảo tiến độ nhà máy nước sạch hiện đại đầu tiên tại miền núi

View more 

Hậu Giang phát huy hiệu quả nguồn vốn viện trợ, mang nguồn nước sạch cho người dân

View more 

Bắc Kạn: Nỗ lực đưa nước sạch về nông thôn

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum