nước sạch

Nâng cao chất lượng quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Bắc Ninh

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Ninh đang quản lý vận hành 17...

Quy hoạch tài nguyên nước: Ưu tiên bảo đảm cấp nước cho sinh hoạt

View more 

Quản lý hệ thống kênh rạch: Tổng hòa ba yếu tố tự nhiên, nhân tạo và con người

View more 

Xử lý nước thải bằng công nghệ của Nhật Bản, Hàn Quốc

View more 

Nhà máy nước sạch BOO Sa Pa “đưa nước lên trời”

View more 

Phú Yên phê duyệt dự án nước sạch liên xã hơn 249 tỷ đồng

View more 

Quảng Ngãi: Nâng cao ý thức sử dụng nước sạch cho người dân

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum