Nông nghiệp

Thủy lợi bảo đảm cấp nước phục vụ gieo cấy cho khoảng 2,855 triệu ha lúa

Sáng 7-7, tại Hà Nội, Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị...

INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2022

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum