Ngành nước

TP.Hồ Chí Minh: Đầu tư mới 7 nhà máy xử lý nước thải đô thị

TP.HCM sẽ huy động các nguồn lực đầu tư để xây dựng mới, nâng công suất 7 nhà máy xử...

Xúc tác nano vàng: Giải pháp hiệu quả xử lý chất độc trong nước thải

View more 

Xử lý nước thải tại Việt Nam: Cần ưu tiên giải pháp cải tiến công nghệ

View more 

Công nghệ mới trong xử lý nước thải

View more 

Quảng Ngãi: Nỗ lực cấp nước an toàn khu vực nông thôn

View more 

Bảo đảm cung cấp nguồn nước sạch cho người dân huyện Thường Tín

View more 

Tăng tốc thực hiện chỉ tiêu nước sạch nông thôn

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum