EVN

EVN sẵn sàng phục vụ cấp nước đổ ải vụ Đông Xuân

(Chinhphu.vn) - Nhằm bảo đảm đủ nước và cung ứng điện phục vụ bơm nước gieo cấy vụ Đông Xuân...

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum