đầu tư

Quảng Ninh: Đầu tư hệ thống xử lý nước thải công nghiệp theo công nghệ hiện đại

Các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh đều quan tâm dành nguồn lực thỏa đáng...

Nỗ lực ”xanh hóa” các dòng kênh, rạch

View more 

Phú Yên phê duyệt dự án nước sạch liên xã hơn 249 tỷ đồng

View more 

Sớm hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư đấu nối, nâng cấp công trình nước sạch nông thôn

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum