đầu tư

WB tài trợ 231 triệu USD cải thiện môi trường sống cho người dân ở Bình Dương

Có khoảng 550.000 người dân ở tỉnh Bình Dương được hưởng lợi trực tiếp từ Dự án cải thiện môi trường nước...

Khởi công Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Gilimex

View more 

Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tăng hơn 32%

View more 

TP.Hồ Chí Minh: Đầu tư mới 7 nhà máy xử lý nước thải đô thị

View more 

Xúc tác nano vàng: Giải pháp hiệu quả xử lý chất độc trong nước thải

View more 

Quảng Ninh: Đầu tư hệ thống xử lý nước thải công nghiệp theo công nghệ hiện đại

View more 

Nỗ lực ”xanh hóa” các dòng kênh, rạch

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum