chương trình

Nâng cao chất lượng quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Bắc Ninh

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Ninh đang quản lý vận hành 17...

Triển khai 4 dự án xử lý nước thải bằng vốn đầu tư công

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum