chỉ đạo

Triển khai 4 dự án xử lý nước thải bằng vốn đầu tư công

Thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý lên 50-55% giai đoạn 2021-2025, Ban Chỉ...

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum