Thông cáo báo chí

Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định  2204/QĐ-TTg  phê duyệt Quy hoạch tổng...

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum