đồng bộ thoát nước thải

Xây mới, cải tạo công trình thu gom, thoát nước thải phải đồng bộ

(Chinhphu.vn) – Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 15/2021/TT-BXD hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu...

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum