Tin ngành

Đà Nẵng khởi công dự án quan trắc nguồn nước tại tỉnh Quảng Nam

Sở TN&MT Đà Nẵng khởi công dự án “Đầu tư hai hệ thống quan trắc nước tự động, liên tục...

Ngành cấp thoát nước chuyển đổi số, nâng cao chất lượng

Xem thêm 

Quảng Ngãi: Nâng cao ý thức sử dụng nước sạch cho người dân

Xem thêm 

Thực hiện dự án Dự án bảo vệ nước dưới đất đô thị Long Xuyên

Xem thêm 

Tây Ninh bắc cầu đưa nước sạch từ hồ thủy lợi về huyện biên giới

Xem thêm 

Sớm hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư đấu nối, nâng cấp công trình nước sạch nông thôn

Xem thêm 

Biwase đẩy mạnh đầu tư các dự án nước sạch, xử lý môi trường

Xem thêm 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum