Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình và sông Cửu Long

  09/05/2022

Sáng 5/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo về tiến độ xây dựng các Quy hoạch tổng hợp Lưu vực sông Hồng – Thái Bình và sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho biết, thực hiện Chương trình công tác của Bộ TN&MT trong năm 2022, Trung tâm được Bộ giao triển khai lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình và Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 10/2022 (LVS Hồng – Thái Bình) và tháng 11/2022 (LVS Cửu Long).

Theo đó, thời gian qua, Trung tâm đã phối hợp với Tổng cục Khí tượng Thủy văn rà soát công tác thu thập số liệu để phù hợp với yêu cầu quy hoạch, trình Bộ TN&MT điều chỉnh trong quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình, lưu vực sông Cửu Long. Đồng thời, phối hợp để thu thập đầy đủ các số liệu, dữ liệu phục vụ tính toán, đánh giá tài nguyên nước theo đúng Nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Bộ phê duyệt và đã hoàn thành trước ngày 31/3/2022.

anh-1-reize(1).jpg
Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Trung tâm cũng thu thập tài liệu, số liệu về chất lượng nước, đa dạng sinh học và hệ sinh thái thủy sinh; phối hợp với Cục Viễn thám quốc gia để rà soát nội dung, công việc phù hợp với yêu cầu quy hoạch để trình Bộ điều chỉnh quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình; tiếp tục phối hợp thu thập tài liệu, số liệu của đề án “Theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nước ở ngoài biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng, sông Mê Công” và đánh giá tài nguyên nước phía thượng nguồn lưu vực sông Cửu Long, đồng thời, tham gia góp ý kỹ thuật đối với hồ sơ quy hoạch; lấy ý kiến góp ý của các đơn vị trong và ngoài Bộ trên cơ sở vai trò, nhiệm vụ của tổ chức lưu vực sông.

Cùng với đó, Trung tâm đã trao đổi và cung cấp các tài liệu, số liệu của quy hoạch tổng hợp 2 lưu vực sông để Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường thực hiện xây dựng báo cáo ĐMC; tiếp tục phối hợp triển khai trong quá trình thực hiện đảm bảo quy định về trình tự, thủ tục nêu tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Đồng thời, phối hợp Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam, Viện Môi trường và Nước xây dựng nội dung, chương trình Hội thảo kỹ thuật của nhiệm vụ lập Quy hoạch, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5/2022, tại Hà Nội

Ông Tống Ngọc Thanh cho biết, hiện nay, Trung tâm đã hoàn thành công tác xây dựng các mô tính toán tài nguyên nước tính toán theo các tần suất 50%, 85%, 95%; đánh giá hiện trạng chất lượng nước trên các sông chính, sông quan trọng, sông có nhiều hoạt động khai thác, sử dụng nước và tiếp nhận nước thải; đánh giá biến động nguồn nước trong kỳ quy hoạch theo Kịch bản biến đổi khí hậu năm 2020; hoàn thành đánh giá trữ lượng có thể khai thác của các tầng chứa nước trên toàn lưu vực, hiện trạng chất lượng các tầng chứa nước, diễn biến và xu thế biến động mực nước các tầng chứa chính nước bằng phương pháp mô hình dòng chảy; thống kê, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt theo các ngành kinh tế – xã hội như sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, thủy điện, giao thông thủy; xác định các chỉ tiêu, tiêu chuẩn sử dụng nước, chỉ tiêu phát triển của các ngành kinh tế – xã hội.

Đồng thời, Trung tâm đã hoàn thành việc xây dựng kịch bản tính toán phục vụ lập quy hoạch theo giai đoạn hiện trạng và trong kỳ quy hoạch (2025, 2030, 2050) với các yếu tố tác động như nguồn nước thượng lưu, biến đổi khí hậu, cơ sở hạ tầng, hiện trạng khai thác, sử dụng nước.

song-hong.jpeg
Sông Hồng nhìn từ trên cao

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự đã đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng hợp Lưu vực sông Hồng – Thái Bình và sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tiếp tục rà soát các nội dung còn lại của quy hoạch để sớm hoàn thiện quy hoạch. Các đơn vị liên quan tiếp tục đóng góp ý kiến về các nội dung của quy hoạch và gửi Trung tâm để tổng hợp.

Về tiến độ thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông, Thứ trưởng đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia trong việc triển khai các nhiệm vụ Quy hoạch. Tuy nhiên, đơn vị cần tiếp tục khẩn trương thực hiện các hạng mục, nội dung nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch, đáp ứng yêu cầu đánh giá tài nguyên nước là yếu tố quan trọng đầu tiên cần được xem xét trong xây dựng các quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong khu vực.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum