Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch, xử lý thoát nước và nước thải

  04/04/2023

Theo UBND TP Hà Nội, đến nay, tổng nguồn nước sạch tập trung cung cấp cho TP đạt khoảng 1.530.000 m3/ngày đêm, đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng nước của dân cư đô thị và hoàn thành phủ mạng cấp nước khu vực nông thôn cho khoảng 27 xã, 85% khu vực nông thôn được tiếp cận nước sạch.

Trong quý 1/2023, TP Hà Nội đã tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nước sạch, phân vùng cấp nước tại các khu vực chưa được đầu tư mạng cấp nước cho 8 đơn vị đang cấp nước.

Trong quý 1/2023, TP Hà Nội đã tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nước sạch; phân vùng cấp nước tại các khu vực chưa được đầu tư mạng cấp nước cho 8 đơn vị đang cấp nước, trên địa bàn thành phố thực hiện 10 dự án mở rộng mạng cấp nước trong giai đoạn 2022-2025, và một dự án do UBND huyện Ba Vì triển khai cấp nước cho những khu vực dân cư miền núi tại huyện Ba Vì không thể tiếp cận hệ thống cấp nước tập trung.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc các đơn vị thoát nước thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, duy trì và vận hành ổn định hệ thống thoát nước và các nhà máy, trạm xử lý nước thải hiện có của TP.

Đồng thời đẩy nhanh việc thực hiện công trình cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước theo phân cấp; kiểm tra hệ thống thoát nước tại các khu vực có nguy cơ úng ngập, các nhà máy xử lý nước thải… xây dựng phương án cải tạo sửa chữa hệ thống thoát nước nhỏ lẻ năm 2023, Kế hoạch bảo đảm thoát nước chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội năm 2023.

Ngoài ra, để tiếp tục mở rộng diện tích cây xanh trên địa bàn, TP Hà Nội đã ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội (Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 28/2/2023); Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 08/3/2023 trồng mới cây xanh và chăm sóc, bảo vệ cây xanh trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025, theo đó phấn đấu trồng 3,5 triệu cây xanh toàn Thành phố; 500 nghìn cây xanh đô thị.

Chủ động xây dựng phương án ứng phó với một số tình huống thiên tai, tăng cường kiểm tra, xử lý cắt tỉa hạ độ cao, chặt hạ cây nguy hiểm, gia cố cọc chống, cắt tỉa tán cây mới trồng và sửa chữa, thay thế một số cột chiếu sáng, cần đèn chiếu sáng công cộng có nguy cơ gẫy đổ gây mất an toàn mùa mưa bão năm 2023.

TP Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 07/3/2023 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Đưa vào quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421 đoạn qua địa phận huyện Phúc Thọ.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch hạ ngầm các đường dây cáp viễn thông giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch hạ ngầm các đường dây cáp viễn thông, điện lực tại các tuyến phố giai đoạn 2021-2025. Kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp khẩn trương thi công, hoàn trả mặt bằng, vệ sinh môi trường các tuyến thi công hạ ngầm.

Trong quý I, tỉ lệ rác thải được thu gom và vận chuyển trong ngày tại khu vực đô thị đạt xấp xỉ 100%, khu vực nông thôn đạt 90-95%. Bảo đảm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn TP phục vụ Tết Dương Lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Theo phapluatxahoi.

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum