EVN sẵn sàng phục vụ cấp nước đổ ải vụ Đông Xuân

  04/01/2022

(Chinhphu.vn) – Nhằm bảo đảm đủ nước và cung ứng điện phục vụ bơm nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2021-2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia điều tiết nước các hồ thủy điện, vận hành hệ thống hợp lý để đáp ứng nhu cầu nước và bảo đảm kế hoạch cung cấp điện.

EVN cũng yêu cầu các đơn vị liên quan điều tiết các hồ chứa duy trì mực nước tại Hà Nội ở mức hợp lý để tiết kiệm nguồn nước đảm bảo hiệu quả cao nhất của 3 đợt lấy nước tập trung và đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2022 cho Hệ thống điện quốc gia.

Các công ty điện lực cũng được yêu cầu rà soát, kiểm tra và chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho các trạm bơm điện trong suốt thời gian lấy nước tập trung (từ ngày 04/01/2022 đến 17/02/2022) và sau các đợt lấy nước để phục vụ bơm dẫn nước.

Để tránh lãng phí nước và tiết kiệm sử dụng điện, EVN và các công ty thủy điện liên quan đề nghị các Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố chỉ đạo ngay địa phương chủ động bơm sớm, trữ nước vào ao, đầm, vùng trũng thấp và các kênh dẫn từ các nguồn nước sẵn có ở sông, ngòi. Cần lấy đủ nước vào ruộng trong thời gian xả nước tập trung từ các hồ thủy điện để tránh lãng phí nước và tiết kiệm sử dụng điện.

Các đơn vị của ngành điện lực cũng đề nghị các công ty khai thác công trình thủy lợi theo dõi sát nguồn nước trong thời gian xả nước tập trung để bơm nước vào hệ thống thủy nông, sử dụng có hiệu quả nguồn nước từ các hồ thủy điện, đảm bảo cung cấp đủ lượng nước đổ ải và tưới dưỡng cho lúa.

Thời gian lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ gồm 3 đợt, tổng cộng 16 ngày.

Cụ thể, đợt 1: Từ 0h ngày 4/1 đến 24h ngày 6/1/2022 (3 ngày); đợt 2: Từ 0h ngày 15/1 đến 24h ngày 22/1/2022 (8 ngày); đợt 3: Từ 0h ngày 13/2 đến 24h ngày 17/2/2022 (5 ngày).

Nguồn: baochinhphu.vn

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum